KABA

Karlovački vatrogasci potpisali Kolektivni ugovor

KARLOVAC – Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca i njihov sindikat potpisali su s Gradom Karlovcem kolektivni ugovor koji karlovačkim vatrogascima garantira materijalna i ostala prava na razini protekle godine.

Ispred JVP-a i pripadajućeg sindikata državnih službenika i namještenika Ugovor su potpisali zapovjednik Miroslav Rade i sindikalni povjerenik Ivica Čujko, a s druge strane gradonačelnik Damir Jelić. To između ostalog znači zadržavanje razine prosječne plaće između četiri i pet tisuća kuna.

Predstavnici sindikata i JVP-a izrazili su svoje veliko zadovoljstvo suradnjom s čelnim osobama Grada Karlovca koji su uvijek davali “apsolutnu potporu za dobrobit vatrogastva u Karlovcu što je dodatno pridonijelo kontinuitetu visoke profesionalnosti i predanosti karlovačkih vatrogasaca kojima je egzistencija osigurana”. Sindikalisti su naglasili da je Karlovac primjer sredine u kojoj se lako pregovara o radničkim pravima jer se radi o visokoj razini socijalnog partnerstva.

vatrogasci_kolektivni2

Ples