Kampanja Bijele vrpce i ove godine u Karlovcu

KARLOVAC – Bez obzira na društveni napredak žene s invaliditetom još uvijek su višestruko izvrgnute nasilju – nasilju u obitelji, nasilju u institucijama, ali i nasilju na ulici. Prisutne su sve vrste nasilja među kojima najčešće dominira psihičko, verbalno, ekonomsko, ali i fizičkog.

Tako je i ove godine Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije obilježila kampanju „Bijele vrpce” u suradnji sa SOIH – Mrežom žena s invaliditetom. Hrvatske Kampanju su podržali Uredom za ravnopravnost spolova, Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Gradom Zagrebom.

Kampanja je započela 25. studenog na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završila je 10. prosinca na Međunarodni dan ljudskih prava.

U Karlovcu je kampanja obilježena posjetom Medicinskoj školi, Karlovac, a učenicima su podijeljeni motivirajući letci i bijele vrpce kao simboli borbe protiv nasilja nad ženama. Zanimljivim pitanjima učenici su pokazali kako im je ova tema zanimljiva i o njoj žele razgovarati te promovirati vršnjačko, muško „NE” nasilje među svojim školskim kolegicama. Invaliditet vide kao temeljno ljudsko pravo i različitost, a ne kao „posebnu” potrebu.

bijele_vrpce2