KABA

Državna matura po novim pravilima

KARLOVAC – Državna matura provodi se u hrvatskim školama već četiri godine, no ove godine došlo je do nekih promjena, iako nisu velike, promjene sa sobom nose i financijske sankcije za učenike koji neopravdano ne izađu na obavezne ispite.

Čini se kako u karlovačkim školama problema vezanih uz državnu maturu nema. U Gimnaziji i Ekonomskoj školi svi učenici izlaze na državnu maturu, a što je najvažnije uspješno je polože. I dok iz Ekonomske škole fakultete upisuje 60 % učenika, u Gimnaziji kažu kako gotovo svi upišu fakultet, a čak 75 % upiše prvi izbor.

Ove godine učenici imaju dva roka u kojima mogu polagati ispite – ljetni i jesenski, odnosno ukinut je zimski rok. Koliko će učenici plaćati ako neopravdano izostanu sa ispita u školama još uvijek ne znaju, ali u obje škole koje smo posjetili kažu kako nemaju problema s izlaskom učenika na Državnu maturu.

Već treću godinu u Ekonomsko – turističkoj školi organizirana je dodatna nastava kako bi se učenicima smanjili troškovi priprema, rok za prijavu državne mature je 1. veljače, a velika većina učenika već je prijavila svoj izlazak na ispite.