Novi Zakon o prebivalištu

KARLOVAC – Novi Zakon o prebivalištu stupio je na snagu 29. prosinca 2012. godine, a donio je brojne izmjene dosadašnje prakse prijavljivanja prebivališta i boravišta. Kazne za neprijavljivanje ili krivo prijavljivanje adrese iznose od 500 do 5 tisuća kuna.

Važno je istaknuti kako osobe kojima je danom stupanja na snagu novog Zakona, dakle 29. prosinca 2012. osobna iskaznica bila nevažeća duže od 15 dana moraju prijaviti svoje prebivalište u nadležnu policijsku upravu ili postaju. Rok za prijavu je godinu dana, odnosno do 29.12.2013.

Osobe koje su obuhvaćene programom obnove i stambenog zbrinjavanja, čija nekretnina nije obnovljena, a nisu zbrinuti na drugi način, kao i osobe na privremenom radu, također još imaju vremena prijaviti prebivalište, odnosno boravište.

Osoba koja iseljava u drugu državu ima 15 dana da odjavi adresu prebivališta, dok oni koji privremeno napuštaju Hrvatsku zbog školovanja ili rada na period duži od godinu dana moraju prijaviti da se nalaze izvan države, te predati potrebnu dokumentaciju. Ako u nekom mjestu boravite duže od 3 mjeseca, ali niste tamo trajno nastanjeni morate prijaviti boravište, a dvije godine je maksimalna mogućnost takvog načina prijave.

Problem se javlja i sa adresama bez kućnog broja (bb), takve adrese su prema novom Zakonu nepostojeće, a osobe koje u osobnim iskaznicama imaju takvu adresu dužni su javiti ser u nadležnu Policijsku upravu ili postaju.

Novost je i dio zakona koji se odnosi na beskućnike, naime oni su dužni prijaviti prebivalište na adresi nadležnog Centra za socijalnu skrb, skloništa čije usluge koriste, ili bilo koje pravne odnosno fizičke osobe sa njihovim dopuštenjem. U svakom slučaju Zakon donosi brojne novosti, a za više informacija možete se obratiti u nadležnu policijsku upravu ili postaju.