Hoće li uskoro krenuti radovi na Babinoj Gori?

KARLOVAC – Radovi na Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na Babinoj Gori u najboljoj varijanti krenuti će za nekoliko mjeseci. Više ništa ne ovisi o Karlovačkoj županiji, naime sad je na potezu nadležno ministarstvo, te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prije nekoliko dana u Fondu je održan sastanak na kojem su uz predstavnike Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja bili prisutni i predstavnici Agencije za Zajedničku pomoć i podršku projektima u europskim regijama koji su imali nekoliko primjedbi na projekt Centra za gospodarenje otpadom. Ne slažu se s količinom otpada koju je projektant predvidio, naime predviđen je rast od 2 % godišnje, a ako se uzme u obzir demografska struktura županije i pad broja stanovnika, to nije realno. Javio se i problem oko zbrinjavanja gorivog i iskoristivog otpada – preporuka je da se takav otpad zbrine u Splitu, no transport bi uzeo čitav proračun Centra. Predloženo je također da, ako se krene u projekt izgradnje nove Toplane u Karlovcu, takav otpad posluži kao gorivo.

U utorak (5. veljače) bi trebao biti odrađen sastanak s ministrom zaštite okoliša i prirode Mihaelom Zmajlovićem gdje bi se trebalo definirati u kojoj fazi su projekti. Direktor Centra za gospodarenje otpadom Zdravko Marčetić kaže kako se trenutno radi na Studiji izvedivosti, a tek nakon toga moguće je ishoditi lokacijsku dozvolu. Projektna dokumentacija za pristupnu cestu je gotova, te predana u grad Karlovac prije 4 mjeseca.

Opskrbu vodom trebala bi riješiti tvrtka Vodovod i kanalizacija, a u tijeku su pregovori sa HEP-om vezano uz opskrbu strujom. Do sada je izgubljeno bar 7 mjeseci zbog situacije u Fondu, završava Marčetić, rekavši kako se nada da će sljedećih mjeseci stvari ipak krenuti brže.