KABA

Karlovačkoj županiji i Općini Saborsko brončana plaketa portala “Lokalna Hrvatska”

KARLOVAC – Karlovačka županija dobitnica je Brončane plakete – Jubilarne plakete informativnog servisa Lokalna Hrvatska, koju je ovaj servis vijesti lokalne samouprave dodijelio dobitnicima u kategorijama općina, gradova i županija za broj objavljenih i prenesenih vijesti sa njihova portala, u povodu 500 objavljenih brojeva “Lokalne Hrvatske”. Tim je povodom ovaj servis, namjenjen prije svega široj promociji lokalne sredine, dodijelio zlatnu, srebrnu i brončanu plaketu, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, koje na svojim web stranicama objavljuju najveći broj vijesti i priloga, a koje servis “Lokalna Hrvatska”, od početka objavljivanja 8. veljače 2011. godine, prenosi diljem Hrvatske.

Karlovačka županija je po broju objavljenih i prenesenih vijesti na ovom servisu zauzela treće mjesto među hrvatskim županijama, odmah iza Varaždinske i Međimurske županije. I Općina Saborsko dobitnica je nagrade, i to u kategoriji općina u kojoj je osvojila Brončanu plaketu.