Međunarodni sastanak Route 65 danas u Karlovcu

KARLOVAC – U organizaciji Karlovačke županije i predsjedavatelja, župana Ivana Vučića u tijeku je 23. sastanak Upravnog međuregionalnog odbora, kao dio međuregionalnog Sporazuma o osnivanju Srednjoeuropskog prometnog koridora, tzv. “Route 65”.

Na skupu, uz predstavnike Karlovačke županije, kao aktualnog predsjedavatelja ove međunarodne inicijative, sudjeluju predstavnici regija kroz koje prolazi trasa ovog prometnog koridora – od Baltika do Jadrana, iz Švedske, Poljske, Češke i Slovačke, Mađarske i Hrvatske te predstavnici iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, kao i predstavnici Hrvatske gospodarske komore i HŽ-a.

Jedna od glavnih tema skupa je sažetak osmogodišnjeg rada radne skupine CETC “ROUTE 65” uz daljnje perspektive institucionalizacije ove inicijative u tijelima EU.