KABA

Karlovačke zvijezda i program obnove pet gradova

KARLOVAC – Na Otvorenoj javnoj tribini Udruge za zaštitu i razvoj kulturne i prirodne baštine Karlovca u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića o Karlovačkoj zvijezdi i programu obnove pet hrvatskih

gradova govorio je povjesničar umjetnosti i urbanist, prof. Zlatko Uzelac. Obnova bastiona i rušenje bespotrebnih objekata izgrađenih u samim opkopima mogli bi biti prvi takvi radovi za koje nisu potrebna velika financijska sredstva. Sudionici tribine smatraju da bi se u poticanju tih poslova trebale više angažirati i gradske vlasti. Istodobno se mora voditi brigu i o zaštiti krajobraza uz karlovačke povijesne dijelove grada.

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/karlovacka_zvijezda/*{/rokbox}