Grad sufinancira projekte zaštite i zbrinjavanja životinja

KARLOVAC – Grad Karlovac je objavio javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata udruga za zaštitu i zbrinjavanje životinja s područja Grada u 2013. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za projekte čijom provedbom se doprinosi zaštiti i zbrinjavanju životinja s područja Grada Karlovca.

Sredstava za sufinanciranje će se dodijeliti projektima koji su od naročitog interesa za Grad Karlovac i to iz područja skrbi i zaštite zdravlja napuštenih i izgubljenih životinja koji se odnose na: zbrinjavanje, udomljavanje i liječenje napuštenih i izgubljenih životinja dovezenih s područja Grada Karlovca i smještenih u sklonište s kojim Grad ima sklopljen ugovor; provođenje zakonom propisanih mjera nad napuštenim i izgubljenim životinjama; sprečavanje razmnožavanja napuštenih i izgubljenih životinja; kao i iz područja promicanja rada sa životinjama u cilju unapređivanja kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s posebnim potrebama; edukacije i razvijanja svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja putem: provođenja akcija s ciljem promicanja zaštite životinja i smanjenja broja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca; predavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama; izdavanja glasila, brošura i drugih publikacija u tiskanom i elektronskom obliku; kao i prikupljanja informacija o nezbrinutim životinjama, napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima.

Prijedlozi projekata se dostavljaju osobno ili se šalju preporučeno poštom na adresu Grada Karlovca do 6. ožujka, a više informacija možete potražiti na internetskim stranicama Grada Karlovca.