KABA

Suhin položio za suca 4. kategorije

MARIBOR – Jurica Suhin, član Gimnastičkog kluba “Sokol” nominiran i za sportaša Karlovca za 2012. , na četiri godine dobio je licencu međunarodnog suca 4. kategorije. Licencu je zaslužio položivši dva ispita na četverodnevnom seminaru u Mariboru.