Grad sufinancira turističke projekte

KARLOVAC – Grad Karlovac je objavio javni poziv za sufinanciranje turističkih projekata u 2013. godini. Bespovratna novčana sredstva bit će dodijeljena projektima čijom provedbom se doprinosi razvoju turizma na području Grada Karlovca.

Korisnici bespovratnih novčanih sredstava (potpora) mogu biti fizičke i pravne osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, turističke zajednice i obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG) sa sjedištem na području Grada Karlovca, a turistički projekti za koje se traže potpore moraju se ostvarivati na području Grada Karlovca.

Sredstva će se dodijeljivati za turističke projekte koji potiču razvoj i proširenje turističke ponude na području Grada Karlovca, kojima se stvara novi turistički proizvod, kojima se unapređuje i proširuje razvoj selektivnih oblika turizma (lovni i ribolovni, seoski, zdravstveni, povijesno-kulturni, avanturistički i sl.).

Projekte možete prijaviti do 28. veljače, a više informacija potražite na internetskim stranicama Grada Karlovca.