KABA

Karlovac dobio Vijeće maturanata

KARLOVAC – Konstituirano je Vijeće maturanata grada Karlovca kao predstavničko i operativno tijelo sastavljeno od učenika završnih razreda srednjih škola na području grada sa mandatom od jedne godine.

Jedna od najvažnijih zadaća Vijeća maturanata zasigurno je organizacija maturijade za tekuću školsku godinu, i to na temelju ispitivanja želja maturanata. Vijeće također surađuje u planiranju i organiziranju priprema za polaganje državne mature, po potrebi organizira pripremne tečajeve za polaganje prijemnih ispita na fakultete, informira učenike završnih razreda oko mogućnosti upisa na fakultete, surađuje sa Gradom Karlovcem i Savjetom mladih grada Karlovca na izradi i provođenju Gradskog programa za mlade grada Karlovca i oko ostalih pitanja važnih za život i rad mladih ljudi u Karlovcu.

Vijeće maturanata ima ukupno 16 članova, po dva iz svake srednje škole i to:

 1. Ana Ninčević (Gimnazija), predsjednica Vijeća
 2. Andrea Jurišić (Gimnazija)
 3. Adriana Luketić (Medicinska škola)
 4. Nina Hanžić (Medicinska škola)
 5. Filip Bojić (Ekonomsko-turistička škola), zamjenik predsjednice
 6. Valentin Magdić (Ekonomsko-turistička škola)
 7. Matija Žužinjak (Trgovačko-ugostiteljska škola)
 8. Silvio Adilović (Trgovačko-ugostiteljska škola)
 9. Valentina Ribić (Prirodoslovna škola)
10. Mateja Stojčević (Prirodoslovna škola)
11. Martina Smolčić (Mješovita industrijsko obrtnička škola Karlovac)
12. Karlo Strahinja (Mješovita industrijsko obrtnička škola Karlovac)
13. Matija Šegavić (Tehnička škola)
14. Daniel Vučinić (Tehnička škola)
15. Matea Juran (Šumarska i drvodjeljska škola)
16. Matija Bedeniković (Šumarska i drvodjeljska škola)