karlovacki_slon_2013

  • February 27, 2013
  • Admin
  • 0

KARLOVAC – Novo izdanje Karlovačkog salona bit će održano u srijedu 6. ožujka u Galeriji Vjekoslav Karas u Karlovcu. Nakon posljednjeg Karlovačkog salona koji je bio posvećen Vukovaru, tema ovog je Revitalizacija kulturnog života Zvijezde kroz djelovanje nezavisne scene, umjetnika, udruga ali i gradskih institucija u kulturi. Organizatori Karlovačkog salona su članovi Centra Novi svijet – Urbani, koji najavljuju niz interesantnih gostiju i sudionika sa svih područja kulturno-umjetničkih djelatnosti grada s ciljem otvaranja javne rasprave o standardu kvalitete ponude, prepoznavanja Zvijezde kao idealne lokacije za izuzetno kvalitetne eksterne manifestacije i projekte, te posebnu prezentaciju projekta i eduakciju za upravljanje kulturom te odabranim projektima i manifestacijama nezavisne scene i gradskih institucija u kulturi u svrhu stvaranja Karlovca kao internacionalne top destinacije kulturnog turizma.

Cijelo događanje na kojem ravnopravno sudjeluju građani i komentatori/predavači te mediji započinje interesantnom pričom kroz vodstvo izložbom Karlovčani i Afrika u suradnji Gradski muzej Karlovac i Karlovački salon, dajući naglasak na potrebi multikulturalnog razmišljanja, dosadašnjoj participaciji Karlovčana na razumijevanju kultura, te pozicioniranja Grada na internacionalnoj sceni te stvaranja kontinuiteta kvalitne ponude na području kulture i kulturnog turizma s tendencijom afirmacije Karlovca kao grada komparativnih prednosti, ponude i atraktivnosti sadržaja.

Karlovački salon bit će održan 6. ožujka s početkom u 18 sati.