KABA

Važno je predati potrebnu dokumentaciju kako bi ušli u postupak legalizacije

KARLOVAC – Do sada je na području Hrvatske pristiglo više od 190.000 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada, iako se procjenjuje da takvih objekata ima od 400 do 500 tisuća. Ljudi još uvijek nisu sigurni što moraju legalizirati te koji su to sve rokovi, istiće član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Vedran Babić, koji je sinoć održao prezentaciju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Naime, ako je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, potrebno vam je samo uvjerenje da je sagrađena prije tog datuma. Ako je izgrađena, rekonstruirana ili sanirana u sklopu projekta obnove ratom oštećenih kuća također su vam potrebne samo preslike katastarskog plana i dokaz da je gradnja provedena unutar tog projekta.

Legalizirati se mora svaka bespravno sagrađena zgrada na kojoj su do 21. lipnja 2011. godine izvedeni najmanje grubi konstruktivni radovi, te je građevina vidljiva na digitalnoj ortofoto karti izrađenoj temeljem snimanja tog datuma. Znači ukoliko ste bez potrebne dokumentacije nadograđivali objekat ili ste odstupali u izgradnji od one predviđene dozvolom, a to ste napravili do 21. lipnja 2011. godine, podnesite zahtjev za legalizacijom i to do 30. lipnja ove godine.

Drugi datum koji buni ljude je onaj koji je prošao, 31. prosinca. Do tada su mogli zahtjev za legalizacijom podnesti oni ćiji su objekti u inspekcijskom postupku. Ako to nisu učinili, za njih je rok prošao.

Babić na kraju kaže kako je jasno da svi zahtjevi neće biti odrađeni do 30. lipnja no važno je barem predati potrebne dokumente jer na taj način ćete ući u pospupak legalizacije.

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/sdp_legalizacija/*{/rokbox}