Prijave poreza još samo do večeras

KARLOVAC – Zadnji je dan za predaju poreznih prijava. Prijave možete podnijeti na šalterima područnih ureda Porezne uprave, kao i u ispostavi Karlovac. Pijavu možete poslati i poštom, preporučeno, najkasnije do ponoći.

U Karlovcu su šalteri Porezne uprave otvoreni do 19 sati, kao i svi područni uredi na području županije. Iako su prije dvije godine ukinute porezne olakšice za brojne stavke ipak jedan dio građana još uvijek može ostvariti povrat poreza.

Poreznu prijavu dužni su podnijeti građani koji primaju inozemni dohodak, honorarni radnici, koji su prošle godine radili kod dva ili više poslodavaca, kao i oni koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti. Ove godine u Ispostavi Karlovac očekuju između 24.000 i 25.000 prijava.

Prvi povrati trebali bi i ove godine krenuti prema nekim najavama već krajem ožujka. Oni obveznici koji ne podnesu prijavu, riskiraju prekršajne kazne od 5 tisuća pa do čak pola milijuna kuna.