KABA

Kroz projekte infrastrukture povući će se novci strukturnih fondova

OGULIN – Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja, otvaraju se nove mogućnosti apliciranja projekata za strukturne fondove EU. U Ogulinu je najveća potreba infrastrukturnog karaktera, stoga se i poseban naglasak na predavanju o EU fondovima u organizaciji ogulinskog SDP-a, stavio upravo na projekte infrastrukture. S izgradnjom infrastrukture, kaže voditelj Savjeta za Ogulin Daniel Vukelja, otvaraju se nova radna mjesta.

Projekt kanalizacije i poduzetničke zone koji su u tijeku, mogli bi biti dovršeni novcima strukturnih fondova. Također postoji i prostora za nove infrastrukturne projekte poput izgradnje reciklažnog dvorišta, kojeg Ogulin nema. Ivanina kuća bajke jedini je projekt za koji je dobiveno milijun eura iz predpristupnih fondova. Zato strukturne fondove treba što bolje iskoristiti, zaključio je Vukelja.

omicron