KABA

Objavljen javni natječaj za prijem u Prometnu jedinicu mladeži

KARLOVAC- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Karlovca objavio je javni poziv za prijem kandidata u Prometnu jedinicu mladeži. Oni će biti zaduženi za upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima, za nadzor vozila i vozača, te nadzor parkiranja vozila pod nadzorom policijskih službenika. Uvjeti za pripadnike prometne jedinice mladeži su da budu hrvatski državljani, učenici s navršenih 16 godina, studenti,primjereni u učenju, ponašanju i radu, te zdravstveno sposobni. Prednost imaju oni kandidati koji imaju položeni vozački ispit bilo koje kategorije. Kandidati su dužni priložiti potvrdu o statusu učenika ili studenta, presliku učeničke knjižice ili indeksa, potvrdu liječnika obiteljske/opće medicine o zdravstvenoj sposobnosti kao i presliku osobne iskaznice ili prijave boravišta. Prijave na javni poziv podnose se osobno ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objave poziva, a zaključno sa 22. ožujkom 2013. godine, na adresu: Postaja prometne policije Karlovac, Ulica dr. Vladka Mačeka br. 13. Sve obavijesti o javnom pozivu, zainteresirani mogu dobiti i na broj telefona 664-308 radnim danom od 14 do 15 sati ili na broj telefona 664-122 iza 15.30 sati.