Humanitarna akcija HDZ-a Banija

KARLOVAC – Članovi HDZ-a Temeljnog ogranka Banija i članovi Mladeži HDZ-a sa Banije organizirali su humanitarnu akciju prikupljanja odjeće. Prikupljene stvari donirali su Caritasu Župe Sv. Tri Kralja na Baniji. Ovo je redovna humanitarna akcija kojoj članovi HDZ-a na Baniji nastoje pomoći ljudima u potrebi. Sa takvim akcijama nastavit će i dalje.