Zorkovac: Za sanaciju divljeg odlagališta otpada nema sredstava

ZORKOVAC – U mjestu Zorkovac, točnije na cesti od Zorkovca do Mirkopolja već nekoliko desetljeća mještani muku muče sa divljim odlagalištem otpada. Odlagalište je istovremeno i klizište, te se nerijetko dogodi da smeće završi u rijeci Kupi, te otpluta nizvodno. U općini Krašić koja je nadležna za ovo područje kažu kako novca za sanaciju nemaju, naime trebalo bi izdvojiti 200-tinjak tisuća kuna, a općina to nije u mogućnosti. O svemu su obaviještene i Hrvatske vode, no do sada nitko nije reagirao. Odlagalište je sanirano u nekoliko navrata, no neodgovorni građani uvijek iznova dođu odložiti svoje smeće na isto mjesto. U općini Krašić kažu kako će jedino rješenje biti nakon sanacije za koju se nadaju da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izdvojiti novac, postaviti nadzorne kamere.