KABA

Trasom nizinske pruge nezadovoljna i Naprijed Karlovac koalicija

KARLOVAC – Trasom nove nizinske pruge, nezadovoljni su i u koaliciji Naprijed Karlovac. U priopćenju koje potpisuje kandidat za gradonačelnika ove koalicije Davor Petračić, stoji kako je primjećeno niz nepravilnosti koje značajno utječu na razvojne mogućnosti grada i čine stratešku pogrešku koja onemogućava njegov normalni razvoj u budućnosti te može ugroziti i njegov opstanak.

Zemljište predviđene trase kroz Mekušanski lug, Mostanjsko polje i Logorište, tvrdi Petračić, je znatno skuplje, stoga predlaže izmještanje pruge za 3 kilometra kroz usjeke i nasipe. Umjesto dva mosta na izmaknutoj trasi, sada je u planu izgradnja tri mosta, što je odraz neracionalnosti cijeloga projekta, jer su most i vijadukt višestruko skuplji od pruge vođene u razini terena, a visok i dugačak vijadukt nalazio bi se u vrlo vrijednom gradskom pejsažu koji je u našim prostornim planovima označen kao značajan i vrijedan prirodni krajobraz, a čini i područje ekološke mreže.

Nadalje stoji u priopćenju kako se trasa iz nepoznatih razloga jače zakrivljuje da bi bespotrebno prolazila kroz vrijedan i zaštićen dio gradskog zemljišta, koji onda iz mjesta ugodnog za život i rekreaciju pretvoren u prometni kaos. Najgore od svega je napominje Petračić, ugrožavanje vodocrpilišta, jer se trasa pruge približava na samo jedan kilometar udaljenosti od najbližih bunara koji su plitki i povezani s tokom rijeke Korane pa je utjecaj mogućeg onečišćenja skoro momentalan i bez mogućnosti uspješne sanacije onečišćenja prije onečišćenja izvorišta. Time je ugrožen i naš opstanak u ovome gradu, jer je zdrava i čista pitka voda osnovni uvjet života njegovih stanovnika.

Stoga je i poslao priopćenje i gradonačelniku grada Karlovca Damiru Jeliću, u nadi da će za dobrobit svih žitelja Karlovca, za koju je upravo on najodgovorniji, uzeti u obzir navedene argumente i predložena rješenja, zaključuje Petračić.

omicron