KABA

Grad Karlovac subvencionira poljoprivredna gospodarstva

KARLOVAC – Sa 400 tisuća kuna bespovratnih sredstava grad Karlovac subvencionira poljoprivredna gospodarstva. Natječaj za subvencije je u tijeku, prijave se mogu podnijeti do travnja. Korisnici subvencija mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava-obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG-i, obrti, zadruge, mala trgovačka društva sa sjedištem i ulaganjem u projekte na području Grada Karlovca. Subvencije se mogu koristiti za izgradnju ili dogradnju objekata za proizvodnju, preradu, čuvanje i skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupnju opreme za proizvodnju, preradu, čuvanje, skladištenje i pakiranje svih vrsta poljoprivrednih proizvoda, kupnju uzgojno valjanih grla, kupnju mehanizacije, izgradnju gnojišta za skladištenje stajskog gnoja i druge isključivo namjenske potrebe.

Ukoliko se subvencije ne utroše namjenski, korisnici će ih morati vratiti, a automatski gube pravo na ponovno dobivanje subvencija. Maksimalni iznos subvencije može biti do 75 posto prihvatljivih troškova projekta bez PDV-a. Preostali iznos ukupne vrijednosti projekta mora se financirati vlastitim sredstvima ili sredstvima iz drugih izvora, što je potrebno dokazati u izvješću o realizaciji projekta, navodi se u uvjetima natječaja. Subvencije se ne mogu koristiti za troškove PDV-a i redovnog poslovanja.

omicron