Nastavlja se ciklus predavanja “Hrvatska Afrika”

KARLOVAC – Ciklus predavanja “Hrvatska Afrika”: Priče o crnom kontinentu nastavlja se zanimljivim predavanjem pod nazivom „Otkrivajući Afriku – tragom kartografske baštine Janka Mikića i braće Seljan“. Predavanje će biti sutra 20. ožujka, a održat će ga profesorica i znanstvena savjetnica Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ u Zagrebu, Mirela Altić. Predavanje na kojem će biti riječi o kartografskim i geografskim doprinosima Janka Mikića i braće Seljan, u Galeriji Vjekoslava Karasa započinje u 18 sati.