invalidi_znak

KARLOVAC – U Savezu udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije danas će od 9 sati i 30 minuta svoj rad predstaviti Pravna klinika Pravnog Fakulteta iz Zagreba.

Savez udruga osoba s invaliditetom je prije pola godine uspostavio suradnju s Pravnom klinikom kako bi osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji omogućio besplatnu pravnu pomoć. Na ovaj način se Savez udruga osoba s invaliditetom uključio u izravnu provedbu Mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, pružati osobama s invaliditetom odgovarajuću stručnu pravnu pomoć na svim razinama.

Pravni kliničari će danas od 10 do 12 sati dežurati u Savezu udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, tako da se svi koji imaju pravnih pitanja mogu obratiti za pomoć.