Izložba Rečički vez i pisanice

REČICA – Etno galerija Žunac u Rečici otvorena je 6. travnja 1995. godine, a riznica je to narodnog blaga ovog kraja. U kući staroj više od 200 godina koja je sama po sebi jedan veliki vrijedni izložak, pohranjeni su predmeti koji su nekada bili u upotrebi. Tu možete vidjeti narodne nošnje ovog kraja, kućni oltar star oko 150 godina, stari namještaj izrađen ručno, stari plug, tkalački stan, žrvanj, te druge starine. Vlasnik galerije Josip Žunac je ujedno i slikar, a najčešće radi na koži, i po tome je jedan od naših raritetnih slikara. U toj tehnici oslikao je i poznati Križni put. Zbirka predmeta koji čuvaju narodno sjećanje stalno se upotpunjuje novim izlošcima, te svaki ponovni posjet otkriva dio povijesti.

Izložba ”Rečički vez i pisanice” u etno galeriji Žunac, biti će otvorena danas u 15 sati.