KABA

Novi projekt ZUK-a – Zaplovimo u budućnost

REČICA – Društvo Zvono uz Kupu započelo je s provedbom još jednog projekta, i to s partnerima Gradom Karlovcem i karlovačkim Veleučilištem. Projekt “Zaplovimo u budućnost” provodi se u okviru programa Zajedno za bolji Karlovac i Karlovačku županiju uz financijsku potporu Karlovačke pivovare.

Opći cilj ovog projekta je potaknuti i poduprijeti poduzetništvo i samozapošljavanje u gospodarsko-turističkim aktivnostima u ruralnom području grada Karlovca kroz izradu poslovnih planova, vođenje i pripremu IPARD prijava za obiteljska poljoprivredna gospodrastva.

Karlovačka županija spada među 5 županija u Hrvatskoj sa izrazito visokim stupnjem ruralnosti te iznad 90% stanovništva Županije živi u ruralnim zajednicama. Na projektnom području postoji veliki broj mladih osoba koje su pasivne i nekonkurentne na tržištu rada te nemaju mogućnosti za stjecanje inicijalnog radnog iskustva. Mladi su izrazito pogođeni globalnom krizom jer je broj novo-otvorenih radnih mjesta smanjen, a mladi kao «najfleksibilniji» radnici, među prvima ostaju bez posla. Poduzetništvo i samozapošljavanje za mlade su vrata su prema njihovoj dohodovnoj neovisnosti posebice u uvjetima raspoloživosti ruralnih resursa poput oranica i vrtova, poljoprivredne mehanizacije, rijeke Kupe i već postojećih razvojnih inicijativa poput revitalizacije Žitnog puta Kupom u koji se mogu uklopiti.

Upravo tu su partneri prepoznali veliki potencijal suradnje mladih sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Na navedenom području djeluje oko 20 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa tržišnom proizvodnjom. Ta obiteljska gospodarstva (OPG-i) su neumrežena, bez strategije i vizije proizvodnje i prodaje, bez promidžbenih nastojanja, bez uvjeta za prodaju na kućnom pragu, slabih obrazovnih kapaciteta su, te slabog investicijskog potencijala. Istovremeno im nedostaje kapital za ulaganje u proizvodnju kako bi bili konkurentniji, povećali zapošljavanje, povećali svoje posjede, te ulagali u inovativne i ekološki prihvatljive tehnike proizvodnje. Nova znanja i informacije o mogućnostima ulaganja u poljoprivredu iz nacionalnih i EU fondova bi doprinijelo rješavanju tog problema. Snažna veza modernih znanja mladih ljudi, od računalne pismenosti do poznavanja projektnog menadžmenta i EU fondova, marketinga i promocije u velikoj mjeri mogu doprinijeti ostvarenju obostranog interesa obiteljskih gospodarstava i mladih.

U sklopu projekta bit će održane edukacije na temu izrade poslovnih planova i IPARD investiranja. Planirane edukacije za izradu poslovnih planova i IPARD imaju za cilj ispitiati isplativosti poslovnih ideja obiteljskih farmi i njihovu izvedivost, istražiti izvore financiranja, potencijale tržišta, nove trendove na tržištu, itd. U edukacije će biti uključeni i mladi, studenti s Veleučilišta u Karlovcu. Projektom se grade kapaciteti mladih osoba, podupire se razvoj ruralnog turizma u privatnom sektoru koji, u slučaju svog daljnjeg razvoja postaje generator novih radnih mjesta s velikim potencijalom zapošljavanja mladih. Edukacije izrade poslovnog plana i IPARD financiranja vodit će iskusni treneri.

Kroz projekt iz Udruge osigurati pružanje potpore OPG-ima u izradi projektnih prijava za IPARD i EU financiranje za turizam kao dopunsku djelatnost poljoprivredi tako što će se formirati savjetodavni centar za ulaganja u razvoj turizma.