KABA

Žene s invaliditetom na tržištu rada

KARLOVAC – Položaj žena s invaliditetom na tržištu rada bila je tema tribine održane danas u prostorijama Karlovačke županije. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak istaknula je kako je područje zapošljavanja jedno od najtežih problema s kojima se suočavaju žene s invaliditetom. 77% žena s invaliditetm je neobrazovano, odnosno nemaju završenu osnovnu školu ili imaju samo osnovnoškolsko obrazovanje.

Pomak je ipak vidljiv, no žene s invaliditetom ipak su posebno osjetljiva skupina, kaže predsjednica Mreže žena s invaliditetom Gordana Jurčević. U našoj županiji 12,4 % ukupnog stanovništva su osobe s invaliditetom, od toga 42% žena, stoga je važno raditi na edukaciji i suzbijanju predrasuda.