KABA

IBAN od 1. lipnja postaje obvezan

KARLOVAC/HRVATSKA – Međunarodni bankovni broj računa ili IBAN od prvog lipnja postaje obvezan za izvršavanje svih plaćanja preko računa te sada I hrvatskim klijentima omogućuje jedinstvenu konstrukciju računa. IBAN je međunarodni broj transakcijskog računa korisnika platnih usluga u kreditnoj instituciji ustrojen radi bržeg i jednostavnijeg izvršavanja prekograničnih platnih transakcija. Uvođenjem IBAN-a bit će smanjena mogućnost greške, te će se ubrzati obrada u sustavima banaka.