Prisegnuli novi suci porotnici

KARLOVAC – 16 budućih sudaca porotnika, koji će svoj mandat od četiri godine odraditi u Vijeću za mladež Općinskog suda u Karlovcu, položili su svečanu prisegu.

Prisegli su u Uredu župana Karlovačke županije, a u nazočnosti predsjednika Županijske skupštine Josipa Zaborskog, njegovog zamjenika Pere Karmelića, zamjenika župana Josipa Šafara i Milenka Rebića i predsjednika Općinskog suda u Karlovcu Tomislava Marasa.

suci_porotnici_1