web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Osam seminara za voditelje KUD-ova i dirigente

KARLOVAC/ZAGREB – Hrvatski sabor kulture tijekom travnja, svibnja i lipnja ove godine organizira različite seminare, te poziva kulturno-umjetničke udruge i sve zainteresirane da se prijave sudjelovanje na seminarima. Za sve članice Hrvatskog sabora kulture sudjelovanje na seminarima je besplatno, a prijave su u tijeku.

Tako je prvi seminar onaj za voditelje folklornih skupina „Narodni plesovi Podravine, Međimurja i Hrvatskog zagorja”, koji će biti održan u Zaboku 20. i 21. travnja. Voditelji seminara: prof. Andrija Ivančan, dipl. etnolog i polonista i Senka Jurina.

Seminar za voditelje folklornih skupina „Narodna baština Zadarskih otoka i priobalja” bit će održan u Narodnom muzeju Zadar 27. i 28. travnja. Voditelji: Vidoslav Bagur, prof., dr. sc. Joško Ćaleta i dr. sc. Jasenka Lulić Štorić.

Seminar za voditelje, redatelje i glumce amaterskih kazališta i udruga, te dramske stvaratelje „Režija amaterske predstave” i „Osnove dramskog pisma”, bit će održan u Virju 4. i 5. svibnja. Voditeljice: prof. Nina Kleflin, redateljica i prof. dr. sc. Sanja Nikčević, redateljica i kazališna kritičarka.

Seminar za zborske dirigente održava se u Karlovcu 3. i 4. svibnja, a voditelj je doc. Tomislav Fačini, dirigent.

Seminar za voditelje i plesače suvremenog plesa bit će održan u Požegi 11. i 12. svibnja. Voditeljica: prof. Ilijana Lončar

Seminar za voditelje koncertantnih tamburaških orkestara održava se u Križevcima 18. i 19. svibnja. Voditelji: Stjepan Fortuna, prof. i Matija Fortuna, dirigent.

Seminar za voditelje, redatelje i glumce amaterskih kazališta održava se u Sinju 1. i 2. lipnja, a voditeljica je prof. dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić, glumica i redateljica.

Seminar za voditelje, redatelje i glumce amaterskih kazališta održava se u Karlovcu, 15. i 16. lipnja , a voditeljica je, također, prof. dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić, glumica i redateljica.

Više informacija o prijavama i programima seminara potražite na www.hrsk.hr.