KABA

Suci “sokolaši”

KARLOVAC – Dva mjeseca članovi gimnastičkog kluba “Sokol” Karlovac sudjelovali su na međunarodnim, nacionalnim i regionalnim sudačkim seminarima ženske i muške sportske gimnastike.
Nakon svake Olimpijade gimnastički suci dužni su položiti sudački ispit kako bi zadržali licencu i nastavili suditi u novom olimpijskom ciklusu. U ovome slučaju riječ je o ciklusu za period od 2013. do 2016.
GK “Sokol” danas se može pohvaliti  sutkinjama:

1.Anamarija Palijan Vračević – međunarodna, II. kategorije
2.Darija Herak – međunarodna, IV. kategorije
3.Vinka Suhin – nacionalna
4.Antonija Golubić – regionalna
5.Dijana Busić – klupska
i sucima:

1.Jurica Suhin – međunarodni, IV. kategorije
2.Antonio Ćališ – nacionalni
3.Marijan Šančić – nacionalni
4.Željko Šančić – regionalni
5.Ivan Herak – regionalni
6.Mihovil Zubčić – regionalni
7.Krešimir Radinović – regionalni
8.Zvonimir Radinović – klupski

 

Dva mjeseca članovi gimnastičkog kluba “Sokol” Karlovac sudjelovali su na međunarodnim, nacionalnim i regionalnim sudačkim seminarima ženske i muške sportske gimnastike.
Nakon svake Olimpijade gimnastički suci dužni su položiti sudački ispit kako bi zadržali licencu i nastavili suditi u novom olimpijskom ciklusu. U ovome slučaju riječ je o ciklusu za period od 2013. do 2016.
GK “Sokol” danas se može pohvaliti  sutkinjama:
1.Anamarija Palijan Vračević – međunarodna, II. kategorije
2.Darija Herak – međunarodna, IV. kategorije
3.Vinka Suhin – nacionalna
4.Antonija Golubić – regionalna
5.Dijana Busić – klupska
i sucima:
1.Jurica Suhin – međunarodni, IV. kategorije
2.Antonio Ćališ – nacionalni
3.Marijan Šančić – nacionalni
4.Željko Šančić – regionalni
5.Ivan Herak – regionalni
6.Mihovil Zubčić – regionalni
7.Krešimir Radinović – regionalni
8.Zvonimir Radinović – klupski