Koncertom zborova mladih obilježan blagan svetog Josipa Radnika

KARLOVAC – Osim što je jučer bio praznik rada, 1. svibnja je ujedno i blagdan svetog Josipa radnika. Posebno svečano tako je bilo u Nacionalnom svetištvu sv. Josipa na Dubovcu. Svečno misno slavlje u 17 sati je predvodio pomoćni biskup zagrebački mons. Ivan Šaško, nakon čega je u Pastoralnom centru na Dubovcu održan koncert zborova mladih karlovačko-goričkog arhiđakonata. Ovaj blagdan je u crkvenu godinu uveo 1955. godine papa Pio XII. Uvođenjem blagdana Crkve želi upozoriti na onu božansku odrednicu koja kršćanskog radnika najviše usavršuje i uzdiže. On radeći “pridonosi povijesnom ostvarenju božje zamisli”.