Udruga za zaštitu potrošača “Mrežnica” na temelju projekta “Djeca kao potrošači” dobili 5 tisuća kn

DUGA RESA – Udruga za zaštitu potrošač “Mrežnica” na temelju svoga projekta “Djeca kao potrošači” dobit će potporu u iznosu od pet tisuća kuna. Na području grada Duge Rese djeluju dvije osnovne, pet područkih škola koje pohađa 386 učenika. Cilj provedbe tematskih predavanja je edukacija i informiranje djece o njihovim osnovnim pravima i obavezama kao potrošača, a projekt bi realizirali prigodom Međunarodnog dana djece, 3. listopada i Dječjeg tjedna, od 3. do 9. listopada. U definiranju ciljeva pošli su, kažu u Udruzi, od činjenica da su djeca potrošači, da su ciljana skupina reklamnih kompanija te da velikom broju djece prijeti pretilost. Kroz predavanja bit će naglasak na poznavanju njihovih osnovnih prava kako bi se, prije svega, smanjio negativan utjecaj reklamnih kampanja na potrošnju djece s težištem na negativnom utjecaju televizije i interneta.