web karijera 1160*120
web struka 1160*120

U srpnju u Donjem Mekušju počinje gradnja prve fazanerije u županiji

KARLOVAC – Lovstvo je u Karlovačkoj županiji oduvijek igralo važnu socio-ekonomsku ulogu čitavoga kraja. Do devedesetih godina Karlovac je tako bio jedan od najjačih središta po pitanju lova i lovnog turizma u Hrvatskoj. Zato niti ne čudi ponovno pokretanje ove djelatnosti. Danas su tako župan Ivan Vučić i Denis Tot, vlasnik tvrke Ka lov d.o.o. potpisali ugovor za izgradnju fazanerije. Karlovačka županija je za tu potrebu izdvojila 69 tisuća kuna, kao dio razvojne strategije Karlovačke županije, u svrhu oživljavanja ruralnih dijelova krajeva i obogaćenja cjelokupne turističke ponude. Početak rada nove fazanerije je predviđeno za srpanj, a trebala bi biti smještena u Donjem Mekušju.