KABA

Redovna skupština karlovačkog ogranka Hrvatskog šumarskog društva

KARLOVAC – Brojna predavanja, stručna usavršavanja, te rad na Monografiji o šumskom gospodarstvu Karlovca dio su programa koji je prošle godine provelo Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Karlovac. Na danas održanoj redovitoj skupštini društva riječi je bilo o provedenim aktivnostima, ali i aktivnostima koje su u planu u sljedećem razdoblju.

Karlovački ogranak Hrvatskog šumarskog društva najbrojniji je u Hrvatskoj i ima 365 članova. Pred njima su brojne edukacije, naime ulaskom u Europsku uniju i šumari će se susreti s brojnim novitetima.