ROZP o smanjenju cijena grijanja: “To je manipulacija s potrošačima”

KARLOVAC – Nakon najave Gradske toplane smanjenja cijena grijanja u Karlovcu, a zbog odluke HERA-e da može smanjiti tarifnu stavku na zaprimljenu snagu, mnogi su se zapitali radi li se predizbornom triku i mazanju očiju biračima uoči izbora ili iskrenoj namjeri da se građanima izađe ususret s manjim cijenama grijanja. Svoj stav o svemu tome, u obliku svojevrsne “on line pressice” izrekla je i Regionalna organizacija zaštite potrošača.

Njihovo priopćenje donosimo u cjelosti:

“Po zahtjevu Gradske toplane Gradsko vijeće grada Karlovca donijelo 19. srpnja 2012. godine Odluku o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za korisnike na području grada Karlovca, KLASA: 021-05/12-01/06, URBROJ: 2133/01-01/04-12-3 – koja je u naravi pravno ništetna jer nije uzela u obzir mišljenje Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača, a što je razvidno i iz preambule Odluke.

Tom Odlukom je cijena paušala (koju GT naziva „snaga”) povećana za cca 30%. Stoga je zahtjev za smanjenje cijene tih tarifnih stavki koje je odobrila HERA, jer je HERA u međuvremenu preuzela nadzor nad cijenama i to ne zimi kad su računi bili astronomski, nego sada preko ljeta, apsurdan, omalovažavajući i predstavlja manipuliranje sa potrošačima.

Obećanja kako će tako i ostati su političke naravi, jer u tijeku je donošenje Zakona o tržištu toplinskom energijom, gdje će javna usluga proizvodnje, distribucije i korištenje toplinske energije predstavljati tržišne kategorije i funkcionirati po zakonima tržišta. Zakon se donosi u trećem krugu usuglašavanja hrvatskog zakonodavstva sa Europskom unijom kako bi je eliminirao monopolizam koji svu svoju bahatost pokazao u Karlovcu.

„Gradska toplana” d.o.o vrlo vješto i dalje koristi sporost i netransparentnost u donošenju zakon u Hrvatskoj jer Zakon o energiji Članak 58. kaže „Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«,…”, a objavljen je u Narodnim novinama 31. listopada 2012. godine. Zakon je odredio da se u roku od 6 mjeseci moraju donijeti energetski zakoni vezani za ovaj zakon, pa tako i Zakon o tržištu toplinskom energijom. To jasno i nedvojbeno govori da je Sabor RH do 08. svibnja 2013. trebao donijeti Zakon o tržištu toplinskom energijom.

Kako Sabor nije izvršio zakonske obveze to je vješto iskoristila „Gradska toplana” d.o.o. i koordinaciji sa HERA-om da se u predizbornoj kampanji „smanji” cijena grijanja, van ogrjevne sezone.

Interesantna je koordinacija dvije institucija različitih političkih opcija, no mi se kao nestranačka OCD, ne želimo upuštati u političke rasprave, ali ne možemo ne primijetiti da se konačno i aktualni gradonačelnik pojavio u rješavanju tzv. „Karlovačkog slučaja” u toplinarstvu.

Iluzorno je raščlanjivati kolika su ta pojeftinjenja, ali mora se priznati dobro zvuči. Radi se o 30-tak kn mjesečno. Koliko će 380 kn godišnje podići standard Karlovčana ne usuđujemo se procjenjivati, ako znamo da je salata u trgovini i do 25 kn/kg.

Također se zadnjih mjeseci pompozno najavljuje transparentnost Gradske toplane za gradnju brojila za mjerenje potrošnje toplinske energije i orijentacija na ekonomičnije gorivo „pelete”. Spomenuti Zakon o tržištu toplinske energije u svom nacrtu nalaže da potrošači do 2014. (2016.) godine moraju imati mjerne instrumente, a proizvođači toplinske energije s kotlovima jačim od MW moraju izgraditi kogenerativna postrojenja koje će osim toplinske proizvoditi i toplu vodu i električnu ili mehaničku energiju što definira Članak 14. ZOTTE ili Gradska toplana neće dobiti tj. oduzeti će im se dozvola za rad kao proizvođača toplinske energije, ako ne ispoštuju zakon. Osim toga do svakog stana se MORA dovesti topla voda i ugraditi posebni vodomjeri za toplu vodu.

Potpuno je razvidno da od trenutka stupanja na snagu Zakona o tržištu toplinskom energijom „Gradska toplana” d.o.o. nema uvjeta za dobivanje dozvole za rad ili eventualno može dobiti godinu dana za ispunjenje uvjeta.

Što se tiče mjernih instrumenata. Točno je da je Hrvatska preuzela obvezu da do 2014. (2016.) mora ugraditi mjerne instrumente, prvenstveno koji mjere potrošnju, a Direktivom 2012/27/EU i razdjelnici topline se privremeno priznaju kao mjerni instrumenti zbog jeftinije ugradnje.

Naš stav ( Organizacije “ROZP”) je:

Sukladno Članku 24. stavak 3. ZoZP prihvaćamo i podržavamo da se ugrade MJERNI INSTRUMENTI KOJI MJERE KOLIČINI POTROŠENE TOPLINKE ENERGIJE (kalorimetri), a NIKAKO da je ugrade “MJERNI ISNTRUMENTI KOJI MJERE EMISJU TOPLINE IZ GRIJĆEG TIJELA (razdjelnici topline). Kalorimetre ima već više od 40% korisnika u Karlovcu, a ZoZP ZABRANJUJE DISKRIMINACUJU među potrošačima.

Davanje (isporučivanje) javne usluge završava sa MJERNIM INSTRUMNETOM, koji je u vlasništvu davatelja usluge.Za potrošača (korisnika) javna usluga počinje od ventila na izlazu iz mjernog instrumenta. Prema tome NEMA NIKAKVOG OPRAVDANOG razloga da potrošači (korisnici) plaćaju rekonstrukciju vrelovodne mreže, to je stvar distributera, a to ne mora biti GT, može to bito grad, a može se dati u koncesiju.

Ovo što se sada natječe, traže pisma namjere itd. da POTROŠAČI PLATE rekonstrukciju je pored razdjelnika topline (gdje se Zakonom pogoduje određenim trgovcima tih uređaja) još jedan veliki pokušaj prijevare potrošača.

Zgrada nije pravna osoba te ne može biti krajnji kupac toplinske energije, a i da zgrada dobije pravnu osobnost mogla bi biti kupac samo u slučaju privatnih zgrada, jer društveno vlasništvo i upravljanje je u Hrvatskoj završeno prije 22 godine.

Do 2016. mjerne instrumente koji mjere potrošnju za svaku stambenu jedinicu MORAJU postaviti svi isporučitelji javnih usluga. U zemljama EU to su uradili na razne načne davatelji usluga uz državne subvencije, jedino se u Hrvatskoj i dijelom u Sloveniji taj teret prebacuje na potrošače. NEDOPUSTIVO je da Toplana, Vodovod i kanalizacija pa i Inkasator u toj preuzetoj obvezi Hrvatske od EU akumuliraju profit, a s druge strane im se nude subvencije iz fondova EU.”

Priopćenje je potpisao predsjednik ROZP-a Željko Tomašić.