web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Toplana pomogla socijalno ugroženima

KARLOVAC –  Gradska toplana d.o.o. provela je humanitarnu akciju kako bi se financijski pomoglo najugroženijim građanima koji su se javili sa zamolbom za pomoć u svezi troškova grijanja. Zaposlenici Gradske toplane d.o.o. su samoinicijativno prikupili novčane iznose iz svojih osobnih financijskih sredstava u dva slučaja, te je tako :

-za teško bolesnu gospođu M.M. iz Karlovca, koja je već nekoliko puta putem medija apelirala na pomoć, prikupljeno 5.835,68 kuna.

-za gospodina M.B. iz jedne gradske Udruge iz Karlovca prikupljeno je 756,46 kuna

Ujedno je i za humanitarnu akciju „Marijini obroci” prikupljeno 1.050,00 kuna.