Ogulinsko-karlovački projekt volonterskog centra

OGULIN – Ogulinski gradonačelnik Nikola Magdić potpisao je Izjavu o partnerstvu na projektu Lokalni volonterski centar kojeg kandidira, na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih, Udruga Carpe diem iz Karlovca, koordinator za osnivanje Info centara za mlade Karlovačke županije.

Grad Ogulin, kao suradnik Udruge na području informiranja mladih, prepoznao je važnost ovog projekta kojim će se osnovati volonterski centar u Karlovcu za izobrazbu volontera i koji će raditi na promoviraju vrijednosti volontiranja osobito među mladima i u Gradu Ogulinu.

Uz Grad Ogulin partneri u projektu su Grad Karlovac i Grad Slunj, te Udruga za razvoj zajednice, kreativno i umjetničko izražavanje i ekologiju “Sunce” iz Ogulina.