cacib2

Požurite s legalizacijom – država nudi i otplaćivanje na rate

KARLOVAC – Ako ne predate zahtjev za legalizaciju najkasnije do 30. lipnja 2013., kazne za nezakonito sagrađene građevine bit će znatno veće od sadašnjih. S obzirom na veliki broj nezakonito sagrađenih kuća, vikendica, apartmana, garaža i zgrada, Sabor je donio Zakon o postupanju s nezakonito sagrađenim zgradama. Taj će se zakon primjenjivati samo do 30. lipnja. Ministarstvo graditeljstva zapravo poziva na akciju. Prema tom zakonu, procedura je jednostavnija, kazne za ilegalne građevine znatno manje, a i dokumentacija je manje zahtjevna. Pri ozakonjenju, uz naknade ovlaštenim geodetima, arhitektima i inženjerima građevine, platit ćete i naknade državi, odnosno gradu ili općini na čijem području imate kuću. Njima plaćate komunalni i vodni doprinos, a cijene se razlikuju od grada do grada. Državi ćete platiti naknadu za zadržavanje bespravne gradnje. To je kazna za sve što ste gradili bez građevne dozvole. Kazne se kreću od najmanje 500 kuna do otprilike 10.000 kuna, ovisno o lokaciji objekta, veličini i namjeni. Država vam, prema ovom zakonu, nudi mogućnost otplate na rate, i to do 60 mjeseci. Ako kaznu plaćate odjednom, dobit ćete i popust od 25 posto. Ako se odlučite plaćati u ratama, kazna mora biti veća od 1500 kuna, a rata, koju morate platiti do 20. u mjesecu, ne može biti manja od 300 kn.

Ako ne iskoristite ovaj rok, od 1. srpnja primjenjivat će se Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Legalizacija će biti skuplja, procedura kompliciranija, a dokumentacija opsežnija. Uglavnom, svi koji ste gradili, nadograđivali, rekonstruirali i sl., a radili ste to bez dozvole, objekt morate legalizirati. U protivnom, neke od njih Ministarstvo poslije može i srušiti.

Zahtjev za legalizaciju ne morate predati ako je objekt sagrađen do 15. veljače 1968. godine. Ipak, i to ćete morati dokazati. Ili nabaviti snimku, možete donijeti i stare fotografije koje mogu dokazati vrijeme gradnje, priznaju se i svjedoci, a moguće je i uzorke betona dati na analizu.

Ministarstvo graditeljstva donijelo je i Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima. Prema tom pravilniku, bez akta kojim se odobrava gradnja (dakle, bez građevne dozvole), možete graditi pomoćne građevine za potrebe postojeće zgrade, i to cisternu za vodu i septičku jamu do 27 m3, bazen do 24 m2 i dubine do 2 m, vrtne sjenice i nadstrešnice do 15 m2 , ograde do visine 1,6 metara i potporni zid visine do 1 metar, sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula za proizvodnju toplinske i električne energije.

Za te objekte ne morate predati ni zahtjev za legalizaciju. Pravilnik je objavljen i na internet-stranicama Ministarstva,

Ako ne predate zahtjev za legalizaciju najkasnije do 30. lipnja 2013., kazne za nezakonito sagrađene građevine bit će znatno veće od sadašnjih. Za legalizaciju vam je ostalo još 51 dan.

S obzirom na veliki broj nezakonito sagrađenih kuća, vikendica, apartmana, garaža i zgrada, Sabor je donio Zakon o postupanju s nezakonito sagrađenim zgradama. Taj će se zakon primjenjivati samo do 30. lipnja.

Ministarstvo graditeljstva zapravo poziva na akciju. Prema tom zakonu, procedura je jednostavnija, kazne za ilegalne građevine znatno manje, a i dokumentacija je manje zahtjevna.

Pri ozakonjenju, uz naknade ovlaštenim geodetima, arhitektima i inženjerima građevine, platit ćete i naknade državi, odnosno gradu ili općini na čijem području imate kuću. Njima plaćate komunalni i vodni doprinos, a cijene se razlikuju od grada do grada. Državi ćete platiti naknadu za zadržavanje bespravne gradnje. To je kazna za sve što ste gradili bez građevne dozvole. Kazne se kreću od najmanje 500 kuna do otprilike 10.000 kuna, ovisno o lokaciji objekta, veličini i namjeni.

Država vam, prema ovom zakonu, nudi mogućnost otplate na rate, i to do 60 mjeseci. Ako kaznu plaćate odjednom, dobit ćete i popust od 25 posto. Ako se odlučite plaćati u ratama, kazna mora biti veća od 1500 kuna, a rata, koju morate platiti do 20. u mjesecu, ne može biti manja od 300 kn.

Ako ne iskoristite ovaj rok, od 1. srpnja primjenjivat će se Zakon o prostornom uređenju i gradnji. Legalizacija će biti skuplja, procedura kompliciranija, a dokumentacija opsežnija. Uglavnom, svi koji ste gradili, nadograđivali, rekonstruirali i sl., a radili ste to bez dozvole, objekt morate legalizirati. U protivnom, neke od njih Ministarstvo poslije može i srušiti.

Zahtjev za legalizaciju ne morate predati ako je objekt sagrađen do 15. veljače 1968. godine. Ipak, i to ćete morati dokazati. Ili nabaviti snimku, možete donijeti i stare fotografije koje mogu dokazati vrijeme gradnje, priznaju se i svjedoci, a moguće je i uzorke betona dati na analizu.

Ministarstvo graditeljstva donijelo je i Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima. Prema tom pravilniku, bez akta kojim se odobrava gradnja (dakle, bez građevne dozvole), možete graditi pomoćne građevine za potrebe postojeće zgrade, i to cisternu za vodu i septičku jamu do 27 m3, bazen do 24 m2 i dubine do 2 m, vrtne sjenice i nadstrešnice do 15 m2 , ograde do visine 1,6 metara i potporni zid visine do 1 metar, sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula za proizvodnju toplinske i električne energije.

Za te objekte ne morate predati ni zahtjev za legalizaciju. Pravilnik je objavljen i na internet-stranicama Ministarstva, www.mgipu.hr.