ROZP: Tko je odgovoran za nerad inspekcija?

KARLOVAC – Hoće li ”Hrvatski model” funkcioniranja pravne države moći funkcionirati i Europskoj uniji, pitanje je koje je vrlo aktualno među potrošačima mjesec dana prije ulaska Hrvatske u EU, poručuju iz Regionalne organizacije zaštite potrošača. Smatraju kako u pravnoj državi Hrvatskoj nitko ne nadzire zakonitost rada lokalne samouprave i javnih trgovačkih društava, osim po prijavi.

Također mnogi potrošači se žale na sustav legalizacije zatvorenih balkona i lođa kakav je sada jer su sukladno zakonu zatražili od nadležnih dozvolu za gradnju ili proširenje stambenog prostora, no rečeno im je: ”Ništa vi ne brinite, samo gradite, ne treba vam nikakva dozvola, vi ste vlasnik stana”, a sada pored davanja za legalizaciju, plaćaju i neminovnu kaznu, doduše simboličnu, samo 500 kuna, napominju u ROZP-u.

Stoga se pitaju je li i jedan komunalni, građevinski ili neki drugi inspektor odgovarao zašto nije izvršio svoju obvezu i spriječio bespravnu gradnju, a potrošače pozivaju da se prije bilo kakve radnje vezane za gradnju, poslovnu djelatnost ili financije, informiraju u udrugama za zaštitu potrošača ili u nadležnim državnim tijelima i institucijama, kako ne bi imali velikih problema.