Sutra druga akcija suzbijanja komaraca

KARLOVAC – Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije sutra će provesti drugu akciju suzbijanja odraslih komaraca. Komarci će se suzbijati hladnim ULV postupkom orošavanja, uređajem s automobilske prikolice i toplim zamagljivanjem-ručnim uređajima sa zemlje. Suzbijanje će se provoditi na zelenim površinama gradskih četvrti Rakovac, Gaza, Grabrik, Dubovac, Švarča, Banija, Novi Centar, Mostanje te na Ilovcu pokraj odlagališta otpada. Akcija će se provoditi u ranim jutarnjim satima, od 4 do 7 sati, insekticidom koji nije opasan za ljude i životinje. U slučaju lošeg vremena akcija se pomiče na sljedeći vremenski povoljan dan.