web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Pravna podrška za osobe s invaliditetom

KARLOVAC – Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije organizira pravnu podršku za osobe s invaliditetom na području Grada Karlovca. Pravnica će dežurati sutra od 8 sati u prostorijama Udruge.

Inače, ova aktivnost provodi se u sklopu provedbe projekta: „Činimo promjene zajedno „ – implementacija inovativnih socijalnih usluga na području od posebne državne skrbi , a koji financira Europska unija iz programa EU za Hrvatsku IPA 2009. „Jačanje kapaciteta OCD za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi”. Vrijednost projekta je 182.349,64 eura, a ciljevi su mu osigurati održivu poziciju organizacija civilnog društva i lokalnih partnera kroz pružanje socijalnih usluga te poboljšati životne uvjete osoba s invaliditetom u skladu s europskim standardima. Projekt se provodi od 4. svibnja 2012. pa sve do 03. svibnja 2014. godine.

Pravna podrška besplatna je za sve osobe s invaliditetom, a po potrebi za usluge pravnice korisnici se mogu najaviti i na telefon: 047/615-063.