Program Ivanjskog krijesa

KARLOVAC – 18.00 – 19.45 – Streličarski tabor (na Baniji kod mosta) – dnevni dio programa

19.30 – 22.00 sati – na Gazi – Casablanka plesni klub – minidance, breakeri, facepainting

20.00 sati – potezanje užeta na mostu (gradske četvrti Banija i Gaza)

20.30 sati – nagradni kviz „Karlovačko” na pozornici

21.00 sati – Chocolate Nipples – predgrupa na pozornici u Preradovićevoj

21.00 – 21.30 – Streličari – noćni dio programa  (Banija)

21.30 –  Paljenje lanterni  „100 lanterni za 100 želja”

21.30 – 21.45 – Artistika – vatreni show na vodi na pontonu

22.00 – Paljenje krijesova na obali Kupe

22.05 – Vatromet

22.30 – Koncert irske grupe

23.00 – ARTISTIKA – na mostu – vatreni show