KABA

Predaja zahtjeva za legalizaciju još samo sutra od 8 do 13 sati

KARLOVAC – S prvim danom našeg članstva u Europskoj uniji završava i proces legalizacije bespravnog sagrađenih objekata u Hrvatskoj.

Do prije nekoliko dana u Karlovačkoj gradskoj upravi zaprimljeno je 4.500 zahtjeva, a većina, više od 2.600 stigla ih je u posljednjih mjesec dana.

Gužve koje su se posljednjih nekoliko dana stvarale u prostorima Gradske uprave nisu bile potrebne, jer se sve moglo riješiti poštom. Ipak, Gradska uprava, samo za predaju zahtjeva za legalizaciju bit će otvorena i sutra od 8 do 13 sati.

Čini se kako se i u slučaju legalizacije onima koji su čekali zadnji tren čekanje obija o glavu, a prema svemu sudeći produljenja roka za predaju zahtjeva neće biti. Od 1. srpnja primjenjivat će se Zakon o prostornom uređenju i gradnji, tako da će legalizacija biti skuplja, procedura kompliciranija, a dokumentacija opsežnija. Uglavnom, svi koji ste gradili, nadograđivali, rekonstruirali i sl., a radili ste to bez dozvole, objekt morate legalizirati. U protivnom, neke od njih Ministarstvo poslije može i srušiti.