Povijesna presuda – građani dobili spor protiv banaka

ZAGREB – Povijesna prvostupanjska presuda u slučaju Franak izrečena je danas na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Građani su dobili prvu bitku protiv banaka zbog kredita u švicarskim francima. Sudac Radovan Dobronić banke je nepravomoćno proglasio krivima za kršenje Zakona o zaštiti potrošača i povredu njihovih prava.

Točno godinu dana od početka suđenja, sudac Radovan Dobronić izrekao je prvostupanjsku presudu u slučaju tužbe protiv osam poslovnih banaka (Zagrebačka banka, Privredna banka, Erste & Steiermaerkische Bank, Raiffeisenbank, Hypo alpe-adria-bank, OTP banka, Societe generale – Splitska banka i Volksbank), koju je u ime Udruge Franak pokrenuo “Potrošač” zbog valutne klauzule u švicarskim francima.

U obrazloženju presude navodi se kako su banke povrijedile kolektivne interese i prava potrošača, jer ih nisu informirali u cijelosti, što je suprotno važećem zakonu o zaštiti potrošača. To je za posljedicu, kako stoji u obrazloženju, imalo neravnotežu u ugovorenim pravima na štetu potrošača. Osim neinformiranja potrošača, krive su i za izračun kamatne stope na njihovu štetu, rekao je sudac.

Osam banaka tužitelju će morati platiti više od 440 tisuća kuna te u roku od 60 dana ponuditi promjene kredita u kunske, po tečaju na dan zaključenja ugovora, i fiksnoj kamatnoj stopi. Bankama se zabranjuje i rizično poslovanje.

Udruga Franak procjenjuje da u Hrvatskoj ima više od 100.000 korisnika kredita vezanih za švicarce, od kojih je 75.000 stambenih kredita, kojima su s obzirom na klizanje franka i promjene kamatnih stopa posljednjih godina rate otplate porasle od 35 do čak 100 posto.

O veličini ovog slučaja svjedoči i činjenica da spis ima oko 2.500 stranica. Presuda će vrijediti za sve korisnike kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima, uzetim u osam banaka koje je “Potrošač” tužio. Presuda se u dijelu vezanom za kamatne stope, neće odnositi samo na korisnike kredita u švicarcima nego i na kredite u drugim valutama.

Napomenimo da je riječ o nepravomoćnoj presudi pa se žalbe očekuju.