KABA

Karlovac sutra lansira vremensku kapsulu

KARLOVAC – Na Starom gradu Dubovcu sutra navečer će svečano biti lansirana Karlovačka vremenska kapsula. Lansiranje kapsule projekt je udruge Novi svijet-Urbani i partnera Gradskog muzeja Karlovac.

U sklopu programa proslave rođendana Karlovca, kapsula će biti ostavljena zatvorena na vrijeme od stotinu godina. Lokacija Starog grada Dubovca, u prostoru Branič kule, čuvat će tajnu trenutka kojeg baštinimo i narednih sto godina, točno onako kako je to činila stoljećima ranije. Vremenska kapsula smije se otvoriti tek 13. srpnja 2113. godine. Time Branič kula dobiva još jednu važnu priču o Karlovcu i Karlovčanima ali i dodatni interes turistima koji tijekom sezone obilaze ovu lokaciju s velikim interesom.

Program Karlovačkog salona u sklopu kojeg će biti lansirana kapsula započinje u 20 sati, a do 20,30 Karlovčani mogu pogledati ono što se zatvara u Vremensku kapsulu i lansira u budućnost. Tom prilikom se primaju i zadnji prilozi te svečano predstavlja kompletna zbirka. Svečanost će završiti koktel partijem.