web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Grad Karlovac objavio natječaj za kućice na tržnici

KARLOVAC – Grad Karlovac objavio je natječaj za davanje u podzakup zemljišta za postavljanje drvene kućice na prostoru između željezničke pruge i Gradske tržnice do 2019. godine. Početna cijena zakupnine iznosi 590 kuna, a u cijenu zakupa nije uračunat trošak priključka i potrošnje električne energije, vode, održavanje čistoće i ostalih komunalnih davanja koje zakupoprimac snosi o svom trošku. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost iz natječaja.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmiren dug prema Gradu Karlovcu po bilo kojoj osnovi. Također obveza ponuditelja je da o svom trošku postavi privremeni objekt, izradi potrebne priključke, zatraži i ishodi suglasnosti i dozvole za postavljanje privremenog objekta i obavljanje djelatnosti sukladno važećim propisima, uredno održava lokaciju i pridržava se propisanog radnog vremena.

Ponuda mora sadržavati osnovne podatke o ponuditelju, broj lokacije i visinu ponuđene mjesečne zakupnine te dokaz da je ponuditelj registriran za djelatnost iz natječaja, javnobilježnički ovjerenu, izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete iz natječaja, potvrdu Porezne uprave o plaćenim obvezama po osnovi poreza Grada Karlovca, vrijeme potrebno za postavljanje, odnosno stavljanje u funkciju kioska.

Odabir najpovoljnije ponude obavit će Povjerenstvo u roku 3 dana od zaključenja natječaja, a natjecatelji će o ishodu biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja konačne odluke. Ponude se dostavljaju na adresu Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac do 19.srpnja u 12 sati. Više informacija o natječaju potražite na internetskoj stranici Grada Karlovca.