web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Sastanak u Hrvatskom centru za razminiranje

SISAK – Izvješće o dosadašnjoj realizaciji i aktivnim projektima razminiranja u ovoj godini, definiranje zajedničkih aktivnosti na izradi prijedloga Plana humanitarnog razminiranja za 2014. godinu te dosadašnja iskustva u pripremi projekata financiranih sredstvima EU fondova bile su teme sastanka u Hrvatskom centru za razminiranje u Sisku.

Na skupu kojeg je sazvao ravnatelj HCR-a Dražen Jakopec, sudjelovao je koordinator za razminiranje Karlovačke županije Bernardo Pahor i predstojnik te predstojnici podružnica HCR-a Zadar i Osijek i svi županijski koordinatori razminiranja.

Sudionici skupa jednoglasno su podržali ovaj način zajedničke koordinacije, a dogovarali su i novi Statut HCR-a te preustroj Centra. Na sastanku je bilo riječi i o aktualnim teškoćama u poslovima razminiranja u pojedinim županijama.

Novi sastanak u ovom sastavu dogovoren je za početak rujna.