Predstavnici Unsko-sanskog kantona o mogućoj suradnji

KARLOVAC – Suradnja Karlovačke županije i Unsko-sanskog kantona na poslovima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti bila je tema sastanka održanog u Uredu župana. Raspravljalo se o mogućnosti osnivanja zajedničkog radnog tijela koje bi trebalo biti i koordinacija s razvojnim agencija Karlovačke županije i Unsko-sanskog kantona, te o projektima koji bi bili kandidirani prema fondovima Europske unije. Domaćini sastanka Marinko Maradin, Marijana Tomičić i Tihomir Brckan prihvatili su prijedloge izaslanstva Unsko-sanskog kantona predvođeno ministricom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Sinhom Kurbegović te će o njima raspraviti i s budućim kontaktima.