web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Duga Resa dobila certifikate energetske obnove

DUGA RESA – Grad Duga Resa dobio je certifikate iz Programa energetske obnove zgrada javnog sektora na natječaju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Certifikatom se sugerira da bi na zgradama javnog sektora trebalo postaviti toplinske ovojnice i izmijeniti stolariju te primijeniti centralizirani ventilokonvektorski sustav. To će se eventualno realizirati kroz daljnju suradnju u tom programu ili kroz javljanje na druge programe i natječaje. Energetski pregled i certificiranje financiralo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Ministarstvo je natječaj raspisalo u ožujku 2012. godine, a Grad je kandidirao zgradu javne uprave na Trgu sv. Jurja i oba vrtića. U program se ušlo zajedno s 120 zgrada javnog sektora u Hrvatskoj. U studenom 2012. izvršen je energetski pregled zgrada od strane ovlaštene tvrtke koju je izabralo Ministarstvo, a Duga Resa je 23. srpnja dobila navedene certifikate.