web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Prijedlog rebalansa proračuna nije prošao

KARLOVAC – Iako je aktualni sat gradskog vijeća grada Duge Rese prošao u relativnom mirnom tonu, iznenađenje je uslijedilo na 3. točki dnevnog reda. Iako se o proračunu raspravljalo više od sat vremena 2. rebalans ipak nije prihvaćen. Za neprihvaćanje drugog rebalansa kao glavni razlog navelo se nepostojanje odbora koji bi detaljno proučili svaku stavku.

S tim se nije složio gradonačelnik Ivan Baršić. Smatra da odbor nije bitan već je bitan samo gradski vijećnik. Miroslav Furdek pak smatra kako s ovim odgađanjem usvanjanja 2. rebalansa ne utječu na demokratska prava vijećnika.

Furdek je kazao kako se odbijanjem te točke dosta stvari dovodi u pitanje kao što su brojni projekti u gradu. Nakon dvije stanke, točka o prijedlogu proračuna stavljena je na glasovanje, a protiv je bilo osam vijećnika,četiri za i tri suzdržana.